Plan

Terminy zjazdów Plan
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (4 lata) semestr II (plan nr 6)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
24.04.2021 sobota 9.00-9.30 Podstawy przedsiębiorczości- L1_Podstawy przedsiębiorczości Teams  M.Odrowąż-Piramowicz 
9.35-10.05 Podstawy przedsiębiorczości- L1_Podstawy przedsiębiorczości Teams  M.Odrowąż-Piramowicz 
10.15-10.45 Język angielski- L1_Język angielski  Teams  M.Rogowska 
10.50-11.20 Język angielski- L1_Język angielski  Teams  M.Rogowska 
11.30-12.00 Biologia- L1_Biologia  Teams  A.Gryfkowiec 
12.05-12.35 Biologia- L1_Biologia  Teams  A.Gryfkowiec 
12.40-13.15 Chemia- L1_Chemia  Teams  A.Gryfkowiec 
13.20-13.50 Chemia- L1_Chemia  Teams  A.Gryfkowiec 
14.00-14.30      
25.04.2021 niedziela 9.00-9.30      
9.35-10.05 Matematyka- L1_Matematyka  Teams E.Górska 
10.15-10.45 Wiedza o społeczeństwie- L1_Wos  Teams  J.Odrowąż-Piramowicz 
10.50-11.20 Wiedza o społeczeństwie- L1_Wos  Teams  J.Odrowąż-Piramowicz 
11.30-12.00 Język polski- L1_Język polski  Teams B.Stefańczak 
12.05-12.35 Język polski- L1_Język polski  Teams B.Stefańczak 
12.40-13.15 Geografia- L1_Geografia  Teams  M.Wiśniewski 
13.20-13.50 Geografia- L1_Geografia  Teams  M.Wiśniewski 
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr IV A  (plan nr 6)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
24..04.2021 sobota 9.00-9.30 Matematyka- L3_Matematyka  Teams E.Górska 
9.35-10.05 Matematyka- L3_Matematyka  Teams E.Górska 
10.15-10.45 Geografia-L3_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
10.50-11.20 Geografia-L3_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
11.30-12.00 Język polski- L3_Język polski  Teams  B.Stefańczak  
12.05-12.35 Język polski- L3_Język polski  Teams  B.Stefańczak  
12.40-13.15 Geografia-L3_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
13.20-13.50 Geografia-L3_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
25.04.2021 niedziela 9.00-9.30 Wiedza o społeczeństwie- L3_Wos  Teams J.Odrowąż-Piramowicz 
9.35-10.05 Wiedza o społeczeństwie- L3_Wos  Teams J.Odrowąż-Piramowicz 
10.15-10.45 Historia i społeczeństwo- L3_Historia i społ.  Teams  R.Knap-Godyń 
10.50-11.20 Historia i społeczeństwo- L3_Historia i społ.  Teams  R.Knap-Godyń 
11.30-12.00 Geografia-L3_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
12.05-12.35 Geografia-L3_Geografia  Teams M.Wiśniewski 
12.40-13.15 Język polski- L3_Język polski  Teams  B.Stefańczak 
13.20-13.50 Język polski- L3_Język polski  Teams  B.Stefańczak 
Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) semestr VI A i B   (plan nr 6)
DATA GODZINY PRZEDMIOT SALA WYKŁADOWCA
24.04.2021 sobota 9.00-9.30      
9.35-10.05 Język angielski- L5_Język angielski EGZAMIN USTNY  Teams  M.Rogowska 
10.15-10.45 Język polski- L5_Język polski EGZAMIN USTNY Teams  B.Stefańczak  
10.50-11.20 Język polski- L5_Język polski EGZAMIN USTNY  Teams  B.Stefańczak  
11.30-12.00 Geografia-L5_Geografia – EGZAMIN  Teams M.Wiśniewski 
12.05-12.35 Geografia-L5_Geografia –EGZAMIN  Teams M.Wiśniewski 
25.04.2021 niedziela 9.00-9.30 Wiedza o społeczeństwie- L5_Wos – EGZAMIN  Teams |R.Knap-Gopyń 
9.35-10.05 Wiedza o społeczeństwie- L5_Wos – EGZAMIN  Teams |R.Knap-Gopyń 
10.15-10.45 Matematyka- L5_Matematyka EGZAMIN USTNY Teams E.Górska 
10.50-11.20 Matematyka- L5_Matematyka EGZAMIN USTNY  Teams E.Górska 
Technik administracji semestr II (plan nr 6)
DATA GODZINY PRZEDMIOT   WYKŁADOWCA
10.04.2021 sobota 9.00-9.30 Bezpieczeństwo i higiena pracy- A1_ BHP  TEAMS R.Zielkowski 
9.35-10.05 Bezpieczeństwo i higiena pracy- A1_ BHP  TEAMS R.Zielkowski 
10.15-10.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy- A1_ BHP  TEAMS R.Zielkowski 
10.50-11.20 Bezpieczeństwo i higiena pracy- A1_ BHP  TEAMS R.Zielkowski 
11.30-12.00 Podstawy prawa cywilnego- A1_Podst. prawa cywilnego  TEAMS  M.Szreder
12.05-12.35 Podstawy prawa cywilnego- A1_Podst. prawa cywilnego  TEAMS  M.Szreder
12.45-13.15 Postępowanie administracyjne- A1_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
13.20-13.50 Postępowanie administracyjne- A1_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
14.00-14.30 Postępowanie administracyjne- A1_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
14.35-15.05 Postępowanie administracyjne- A1_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
11.04.2021 niedziela 9.00-9.30 Postępowanie administracyjne- A1_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
9.35-10.05 Postępowanie administracyjne- A1_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
10.15-10.45 Postępowanie administracyjne- A1_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
10.50-11.20 Postępowanie administracyjne- A1_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
11.30-12.00 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
12.05-12.35 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
12.45-13.15 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
13.20-13.50 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
14.00-14.30 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
14.35-15.05 Pracownia pracy biurowej- A1_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
Technik administracji semestr IV (plan nr 6)
DATA GODZINY PRZEDMIOT   WYKŁADOWCA
24.04.2021 sobota 9.00-9.30 Podstawy prawa cywilnego- A3_Podstawy prawa cywilnego  TEAMS  M.Szreder 
9.35-10.05 Podstawy prawa cywilnego- A3_Podstawy prawa cywilnego  TEAMS  M.Szreder 
10.15-10.45 Podstawy prawa cywilnego- A3_Podstawy prawa cywilnego  TEAMS  M.Szreder 
10.50-11.20 Podstawy prawa cywilnego- A3_Podstawy prawa cywilnego  TEAMS  M.Szreder 
11.30-12.00 Podstawy prawa administracyjnego- A3_Podst. prawa admin.  TEAMS J.Ziółek 
12.05-12.35 Podstawy prawa administracyjnego- A3_Podst. prawa admin.  TEAMS J.Ziółek 
12.45-13.15 Podstawy finansów publicznych- A3_Podst. finan. Publicznych  TEAMS K.Kilanowska 
13.20-13.50 Podstawy finansów publicznych- A3_Podst. finan. Publicznych  TEAMS K.Kilanowska 
14.00-14.30 Pracownia pracy biurowej- A3_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
14.35-15.05 Pracownia pracy biurowej- A3_Pracownia pracy biurowej.  TEAMS K.Kilanowska 
25.04.2021 niedziela 9.00-9.30 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
9.35-10.05 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
10.15-10.45 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
10.50-11.20 Podstawy prawa pracy- A3_Podstawy prawa pracy  TEAMS R.Zielkowski 
11.30-12.00 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
12.05-12.35 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
12.45-13.15 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
13.20-13.50 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
14.00-14.30 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 
14.35-15.05 Postępowanie administracyjne- A3_Postępowanie admin.  TEAMS J.Ziółek 

TERMINY ZJAZDÓW 

ROK SZKOLNY 2020/2021

SEMESTR II

13.02-14.02.2021r.

27.02-28.02.2021r.

13.03-14.03.2021r.

27.03-28.03.2021r.

10.04-11.04.2021r. 

24.04-25.04.2021r. (koniec dla sem VI ZLO) 

08.05-09.05.2021r.

22.05-23.05.2021r.

12.06-13.06.2021r. 

19.06-20.06.2021